Udržitelná řešení

Protože omezujeme používání plastů a obalové materiály používáme co nejúčinnějším způsobem, snižujeme naši ekologickou stopu. Snížili jsme počet položek nebo obalů obsahujících plasty na 43,3% a snížili jsme používání plastů v obalech na 34,9%.

U naší dopravy minimalizujeme použití plastových obalů a místo toho používáme papírové obaly. U odchozích zásilek také v maximální možné míře využíváme znovu stávající obaly a naším cílem je, aby 100 % našich použitých odchozích obalových materiálů bylo recyklováno nebo certifikováno FSC.

Celkově to znamená, že velká část našich použitých obalů je nebo bude vyrobena z udržitelnějších nebo recyklovaných materiálů.

Pokud plastové obaly nemůžeme znovu použít, zajistíme jejich recyklaci sami, nebo je předáme třetí straně k další recyklaci (toto děláme již od roku 2010).

Pro tiskové materiály jako jsou katalogy a jiné používáme udržitelný nebo certifikovaný recyklovaný papír. Pro naše kolekce na konci roku 2020 a 2021 jsme místo tištěné verze nabídli digitální katalog, který přináší interaktivnější zážitek. Zatímco nabízíme more than gift katalog 2022 v digitální i tištěné podobě, vnímáme pokles zájmu o tištěné katalogy což nás nutí přehodnotit náš budoucí postoj. Tisk menšího množství papírových katalogů má samozřejmě pozitivní dopad na udržitelná řešení, která nabízíme.

Maximálním využitím a konsolidací nakládky kontejnerů (94%) snižujeme emise CO2 z naší nákladní dopravy. Díky partnerství s přepravci s pozitivním přístupem k životnímu prostředí snižujeme emise CO2 u naší odchozí nákladní dopravy.