Sociální shoda

Řízení řetězce zodpovědnosti

Jako jeden z hlavních hráčů v reklamních předmětech bereme naši odpovědnost vážně. Chceme s respektem využívat jak lidské, tak materiální zdroje. Všechny naše výrobky jsou vyráběny v souladu s evropskou legislativou a předpisy. Je pro nás důležité, aby naše předměty byly bezpečné a udržitelné a také aby lidé, kteří naše výrobky vyrábějí, mohli pracovat v bezpečných podmínkách.


midocean je členem skupiny amfori BSCI

Audity třetích stran v továrnách našich dodavatelů

Staráme se o všechny lidi zapojené do výroby našich produktů. Abychom zajistili dobré pracovní podmínky u našich dodavatelů, podnikli jsme konkrétní kroky na podporu a další rozvoj pozitivního pracovního prostředí v rámci našeho řetězce dodavatelů. Přečtěte si naše zásady dodržování předpisů v sociální oblasti. Jsme členem skupiny amfori BSCI, iniciativy na zlepšení pracovních podmínek po celém světě. Amfori BSCI má v současné době více než 2 500 členů a tento počet každým rokem roste. Čím více je členů, tím více auditů se provádí. Členstvím v amfori BSCI jsme získali mnohem větší transparentnost a přispěli ke zvýšení povědomí o pracovních právech v našem řetězci.

Většina našich předmětů se vyrábí v Číně, v zemi nejistých pracovních podmínek. Proto u našich výrobců provádíme důkladné sociální audity. Tyto audity vycházejí z řady těch nejmenších požadavků (kodex chování založený na mezinárodních pracovních normách), které musí dodavatel splňovat. Společnost amfori BSCI naším jménem provádí nezávislé audity třetích stran. Jedná se o probíhající proces; továrny dodavatele jsou v cyklu auditu, který nikdy neskončí. Zjištění každého auditu se používají k vytvoření časově omezeného plánu nápravných opatření aby výrobce věděl, jaké kroky musí podniknout k řešení zjištěných problémů a závad.

Naše tiskárna v Polsku

Kromě externích auditů továren našich dodavatelů chceme také zajistit, aby naše vlastní výrobní zařízení splňovalo všechny lokální požadavky a předpisy. Proto v červenci 2023 uskutečnily společnosti amfori BSCI a SEDEX audity - úspěšně - v naší tiskárně v polské Rudě. Tyto audity nám poskytly několik poznatků, jak se můžeme jako zaměstnavatel zlepšit a tyto poznatky využijeme.


Zákon o moderním otroctví

midocean podporuje zákon "Modern Slavery Act 2015" ve všech částech svého obchodu. Máme nulovou toleranci k jakékoli formě moderního otroctví a obchodování s lidmi. Zavázali jsme se k zajištění toho, aby v našem obchodním nebo dodavatelském řetězci nedocházelo k modernímu otroctví a obchodování s lidmi. Podívejte se na naše prohlášení 2023.

Shody s produktem | Předpisy, nejčastější dotazy