Soulad s výrobky

Produkty midocean jsou pečlivě kontrolovány a odpovídají bezpečnostním předpisům EU, zdravotním a environmentálním požadavkům. Abychom zajistili, že všechny produkty splňují evropská kvalifikační kritéria, provádíme testy kvality. Tyto testy jsou provedeny nezávislými a certifikovanými zkušebními ústavy.

Jedním z hlavních požadavků je, aby výrobky byly bezpečné. Je zřejmé, že bezpečnost je subjektivní a existuje řada způsobů hodnocení bezpečnosti. Tam, kde pro výrobky existují konkrétní směrnice o výrobcích (EU nebo ES), platí tyto. Specifickou legislativu pro výrobky lze rozdělit na předpisy CE a na ostatní.

Nejběžnější směrnice CE jsou: Hračky, Osobní ochranné pomůcky (PPE), Lékařské přístroje, Směrnice o rádiových zařízeních (RED), Nízké napětí, RoHS a Elektromagnetická kompatibilita (EMC).

Označení CE je zakázáno pro výrobky, na které se nevztahuje žádná směrnice CE, jako jsou směrnice o kontaktu s potravinami (FCA), směrnice pro kosmetiku a osobní péči a předměty obecné bezpečnosti, na které se vztahuje směrnice REACH.

REACH znamená registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek. Jedná se o nařízení Evropské unie přijaté za účelem zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky a zároveň zvyšuje konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.

Všechny příslušné protokoly o zkouškách a certifikáty prohlášení o shodě (DOC) lze snadno stáhnout na naší webové stránce.

Cesta k produkci bezpečných výrobků a dodržování předpisů:

  1. Předvýběr produktu
  2. Sample Evaluation
  3. Posouzení rizik (sladění kvality)
  4. Předprodukční vzorek
  5. Sample Evaluation
  6. SCHVÁLENO: Zahájení výroby
  7. Výroba vzorku: finální testování
  8. SCHVÁLENO: Schválení produktu
  9. Náhodné kontroly
  10. Zboží uvolněno k prodeji

midocean, zodpovědná volba

Sociální shody | Předpisy, nejčastější dotazy