Nejčastější dotazy (FAQ) o udržitelnosti

V tomto přehledu bychom rádi odpověděli na některé z nejčastěji kladených otázek o midocean jako o udržitelné volbě.


Udržitelné materiály

RPET je zkratka pro recyklovaný polyethylentereftalát, neboli PET. Je to druh polyesteru. Může být plně recyklován a v takovém případě se stane recyklovaným polyethylentereftalátem, neboli RPET. Materiál RPET lze certifikovat certifikací GRS.
Mnoho našich výrobků je vyrobeno z bioplastu zvaného PLA, což je zkratka pro kyselinu polymléčnou. Tento materiál se obvykle vyrábí z cukrů a škrobu kukuřice nebo řepy. Z těchto látek se extrahuje kyselina mléčná, která se poté zpracuje na granulát. Výrobky se vyznačují svou pevností, jsou 100% kompostovatelné a bezpečné pro potraviny. Protože PLA není tepelně odolný materiál, je vhodný pouze pro studené nápoje a jídlo. Výroba PLA je velmi udržitelná. Emise CO2 jsou asi o 75% nižší než při výrobě ropných plastů. PLA je také certifikována jako kompostovatelný materiál podle EN-13432 a v průmyslovém závodě může být za 90 dnů kompostována.

Certifikace

Certfikace "Global Recycled Standard" (GRS) je určena pro společnosti, které vyrábějí nebo prodávají výrobky s recyklovaným obsahem. Certifikace platí pro celý dodavatelský řetězec a zabývá se sledovatelností, zásadami ochrany životního prostředí, sociálními požadavky a správným označením výrobků.
Certifikát GOTS (Global Organic Textile Standard) byl vyvinut kvůli produkci organické bavlny a dalších organicky pěstovaných vláken a to v udržitelném stavu. Norma ukládá továrnám požadavky na používání škodlivých chemikálií. Továrny mají navíc povinnost používat udržitelný systém odpadních vod a šetrně využívat vodu a energii. Zahrnuje také kritéria týkající se pracovních podmínek, které vycházejí z norem Mezinárodní organizace práce, jako je právo na svobodu odborů a právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky.
OEKO-TEX Standard 100 je označení pro textil, který splňuje přísné požadavky na rezidua těžkých kovů, škodlivých barviv a pesticidů. Pro získání této značky je textil testován nezávislými inspektory a nesmí v něm být žádné škodlivé látky. Zejména proces barvení v běžné textilním výrobě způsobuje přítomnost těchto škodlivých látek. Toto označení však nezaručuje "fair" výrobu a neřeší zatěžování životního prostředí. Látky, které mají pouze značku OEKO-TEX 100, nejsou organické.
Oba certifikáty zaručují testování na toxické látky a nebezpečné chemikálie. Můžete si tak být jisti bezpečným výrobkem. OEKO-TEX však nemusí být nutně organický. To znamená, že štítek OEKO-TEX 100 nezohledňuje dopad na životní prostředí. GOTS na to má přísné požadavky.

Vysvětlivky k logům

Logo indikuje, že předmět je možné recyklovat, nikoli že byl recyklován nebo že bude akceptován ve všech sběrných dvorech. Někdy se tento symbol používá s procentuálním číslem uprostřed, které vysvětluje, kolik procent recyklovaného materiálu předmět obsahuje.
Logo „sazenice“ je spolehlivou značkou pro kompostovatelnost. Logo a číslo certifikátu vytištěné na produktu pomůže při rozhodování o koupi a likvidaci produktu (obalu). Biologicky odbouratelné a kompostovatelné produkty by měly být certifikovány podle norem EN 13432/14995. Nezávislá certifikace třetí stranou zajišťuje shodu produktu s odkazovanými normami a ustanoveními o certifikaci.

Prohlášení o udržitelnosti

Pro každou naší položku připravíme prohlášení o udržitelnosti. V tomto prohlášení najdete podrobnosti týkající se materiálu, recyklovatelnosti nebo ochranných známek. U mnoha položek jsou tato prohlášení již k dispozici, pro ostatní budou do konce roku 2022. Pokud deklaraci potřebujete a na našem webu ještě není, požádejte o ni svého obchodního zástupce.
Prohlášení o udržitelnosti najdete na stránce produktu na našem webu. Můžete ho snadno najít a stáhnout v rolovacím menu "Popis".

Snížení / opětovné použití / recyklace

  • Snižovat znamená minimalizovat množství odpadu, který vytváříme.
  • Opětovné použití odkazuje na použití předmětů více než jednou.
  • Recyklovat znamená použít produkt znovu místo toho, abyste jej vyhodili.
Omezujeme používání plastů nahrazováním plastových obalů biologicky rozložitelným nebo recyklovatelným materiálem tam, kde je to možné. Plastový odpad z naší tiskárny shromažďujeme a odvážíme k recyklaci. Pro přepravu křehkých předmětů používáme drcené kartonové krabice. Snížování odpadu v midocean je neustále probíhající proces.

Uvědomujeme si, že můžeme zlepšit používání i spotřebu našich obalů. Proto již nyní podnikáme potřebné kroky. S ohledem na budoucnost používáme u našich obalů co nejméně plastu.

Aby byly naše obaly udržitelnější, vždy zvažujeme dopad na životní prostředí proti přepravě prázdného prostoru. Například v současné době hledáme alternativy k výplňovému materiálu v našich obalech. A nejen to. Řešíme také velikost krabic tak, abychom zabalili a přepravili produkt vhodnějším způsobem a minimalizovali přepravu prázdného prostoru.

Protože používání plastů (z hygienických nebo přepravních důvodů) je stále nutné, znovu používáme co nejvíce existujících obalových materiálů a / nebo se pokoušíme najít udržitelnější alternativu.