Přispíváme k vytváření uvědomělé reklamy

V souladu s rostoucí potřebou podporovat společenskou a odpovědnou výrobu, recyklaci a opětovné využití, neustále přezkoumáváme způsob výběru produktů a materiálů v našem výrobním a tiskovém procesu.

Díky naší snaze o udržitelný rozvoj a odpovědnou kolekci můžeme navrhovat naše předměty s ohledem na životní prostředí, což pomáhá snižovat množství odpadu. S užitečnými a funkčními produkty s nadčasovým designem vytváříme trvanlivé, opakovaně použitelné dárky, které přispívají k odpovědné reklamě.

Přispíváme k vytváření uvědomělé reklamy

Cíle udržitelného rozvoje

Věříme tomu, že lze dosáhnout důležitých změn a vyřešit řadu problémů našeho odvětví.

Neustále hodnotíme náš vývoj a usilujeme o otevřenost a transparentní dialog, který objasní naše cíle, ukáže kde stojíme a jaké výzvy řešíme.

EcoVadis je hodnotící organizace, která na základě mezinárodních standardů hodnotí velké společnosti po celém světě. Ecovadis hodnotí 4 různá témata z celkem 21 kritérii. Tato témata se zaměřují na společenskou odpovědnost firem (CSR) v oblasti životního prostředí, sociálního přístupu a péče o zaměstnance.

Závazek k neustálému zlepšování

Společnost midocean se již před několika lety zavázala k důsledné politice CSR a její ekologická stopa, sociální dopad a ekonomická odpovědnost jsou interně pečlivě sledovány. Zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců na pracovišti jsou ústředním bodem naší politiky. V sociální a společenské oblasti se plně věnujeme rozvoji a profesionalizaci našich zaměstnanců.

Z tohoto důvodu jsme začali používat metodiku Ecovadis pro měření naší výkonnosti, která je určena pro interní účely. Výsledek našeho prvotního hodnocení je "bronzový", což lze označit za dobré. Z bodového hodnocení vyplynulo, že nejdůležitějšími tématy pro společnost midocean jsou pracovní právo a udržitelné zadávání veřejných zakázek, následované tématy životního prostředí a etiky podnikání. Naším cílem je však stát se lídrem v oblasti udržitelnosti, a proto musíme pracovat na všech čtyřech pilířích. Identifikovali jsme nedostatky, které lze řešit v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Náš plán zlepšování je zaměřen na zvýšení našeho skóre během příštích hodnocení.

Věříme, že udržitelnost je nikdy nekončící proces. Je to souhrn všech malých kroků vedoucích k neustálému zlepšování.

V rámci našich definovaných závazků neustále vyhodnocujeme náš postup při plnění cílů udržitelnosti:

Vize udržitelnosti

„Věřím, že všichni musíme podniknout ambiciózní kroky směrem k udržitelnější budoucnosti. Proto jsme si dali závazek vytvářet pozitivní dopad na všechny v našem hodnotovém řetězci.

Naše cíle a závazky v oblasti udržitelného rozvoje nám dávají jasný dlouhodobý plán, který cheme následovat. K dosažení těchto cílů je potřeba, aby všechny strany přispěly svým dílem a hrály svoji roli. Rád bych Vás tímto vyzval, abyste s námi spolupracovali na zajištění splnění našich představ a závazků.“

- Stephen Gibson. CEO

Vize udržitelnosti

Prohlédněte si katalog

Vydejte se s námi na cestu k uvědomělejší budoucnosti a vyberte si reklamní předměty, které mohou něco změnit!

Objevte naši kolekci uvědomělých produktů zde.

Prohlédněte si katalog