Proces de imprimare sustenabil

Acordăm prioritate, ne îngrijim și respectăm toate persoanele implicate în tipărirea și manipularea produselor noastre. În sprijinul acestui obiectiv, am dezvoltat un mod de lucru mai transparent, axat pe crearea unui mediu de lucru sigur și pozitiv în cadrul operațiunilor noastre. Acest lucru necesită o abordare responsabilă a managementului și o utilizare sigură a tuturor inputurilor de producție, cum ar fi substanțele chimice, precum și controlul tuturor rezultatelor de producție și al emisiilor.

În toate tehnicile de imprimare, urmărim în permanență să reducem drastic utilizarea substanțelor chimice pe bază de solvenți. Aceasta înseamnă, de asemenea, că, în timpul procesului de imprimare, nu eliminăm nicio substanță chimică în sistemele de ape reziduale, ci transportăm aceste substanțe chimice la o companie de prelucrare chimică. Prin urmare, putem reutiliza apa în timpul procesului de imprimare.

În timpul imprimării prin serigrafie și transfer, nu aruncăm cerneala, ci o reutilizăm pentru noi culori pantone. Planificăm să introducem un sistem complet de reciclare a cernelii pentru toate tehnicile noastre de imprimare.

Prin reutilizarea cernelurilor sau prin utilizarea tehnicilor de imprimare fără cerneală, reducem puternic deșeurile globale. Ne concentrăm pe reducerea numărului de greșeli de imprimare și a numărului de reclamații privind calitatea imprimării ca procent din numărul total de produse tipărite.