more than gifts 2024


Vårt åtagande är att leverera kvalitetsprodukter och tjänster på ett ansvarsfullt hållbart sätt. Att fokusera på att kontinuerligt introducera gröna alternativ för de flesta artiklar för att minska onödig påverkan för både människor och naturen. Vi har kraftigt ökat användningen av återvunna och förnybara material för att undvika onödigt avfall.